KNKBLogo

Een nieuwe KNKB-website

Het maken van een website voor een vereniging is vaak moeilijk. Niet iedere sporter is ook 'digivaardig' De huidige KNKB webmaster is al 19 jaar verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud van de website. Er komt een tijd om het stokje over te dragen, wie o wie? (ik heb al één aanmelding   )

Gelukkig heeft AllUnited jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen. Ook heeft AllUnited onderzoek gedaan naar hoe leden de website eigenlijk gebruiken. Wij maken het juist makkelijk voor verenigingen, en hebben de weg naar een succesvolle website voor u uitgestippeld.

Mocht u nog informatie missen, dan kunt u die op de oude site hier vinden.

Lees meer

Kegelen een prachtige sport en dat moet zo blijven!

De Koninklijke Nederlandsche Kegelbond (KNKB) heeft een van de voorstellen van de commissie Doelgroepen tot een speerpunt verheven.

In een flyer, die onlangs naar alle Bonden is gestuurd, is kort omschreven waarom het zo belangrijk is dat uw leden lid zijn van de KNKB.  Er zijn diverse Bonden in het land waar wel gekegeld wordt onder de vlag van de plaatselijke Bond, maar waar niet alle leden als lid zijn aangemeld bij de KNKB.

Lees meer
Helaas

Brummense Kegelclubs elders ondergebracht

Na het uitspreken van het faillissement van Concordia waren het voor de Brummense kegelclubs spannende tijden of en waar ze weer konden gaan kegelen.
Gelukkig hebben alle clubs een plek gevonden waar ze hun wekelijkse ballen kunnen gooien.


Lees meer

Utrechtse Kegelbond sluit kegelzaal

De Utrechtse Kegelbond heeft in een bijzondere algemene ledenvergadering op 27 november 2018 noodgedwongen besloten zijn huurovereenkomst met de gemeente Utrecht per 31 december 2018 op te zeggen. Dit betekent dat Utrecht vanaf 2019 niet langer een locatie is voor KNKB kegelwedstrijden. En dat zeven van de negen UKB kegelclubs per 1 maart 2019 een andere kegellocatie moeten zoeken.

Lees meer